En krigsskadeundersøkelse foretatt av NSB viser at 32 jernbanevogner og tre lokomotiver til en samlet verdi av 4,5 millioner kroner er ødelagt. (31.07.1940)

Administrasjonsrådet forbyr flagging, opptog eller demonstrasjoner på kongens fødselsdag 3. august, etter ordre fra tyske myndigheter. (31.07.1940)