Kongen taler til det norske folk fra London og sier nok en gang «nei». Han avslår å abdisere med den begrunnelse at anmodningen er et resultat av tysk maktbruk, og at dette er i strid med Grunnloven og norsk konstitusjon. Talen avsluttes med disse ord:

Les hele talen her.
(08.07.1940)