Jøden Ruth Maier har meldt seg til arbeidstjeneste på gården Nyland ved Lillestrøm. Bondekonens sønn, en lyshåret og kjekk ung mann, lokker henne til arbeid nettopp her. Etter dette har Ruth en pause i dagbokskrivingen sin, frem til januar 1941. (25.07.1940)

Etter befaring mener overingeniøren ved Akershus’ veivesen at veiene i fylket stort sett har tålt krigstrafikken godt. Imidlertid har mange broer fått hard medfart. (25.07.1940)