Det begynner å ryktes at Quisling skal på banen igjen. Han er fortsatt i Tyskland, men Administrasjonsrådet tror at han er sterkt på tale igjen og at det enten blir ham eller et heltysk styre i Norge. Flere i Quislings krets nevnes som medlemmer i et nytt riksråd. Samtidig presser tyskerne ytterligere på i Administrasjonsrådet for å få ting slik de vil. (23.07.1940)

Landbruket sikres 100 000 tonn norskprodusert cellulose til dyrefôr for å holde husdyrproduksjonen oppe. Prisen settes i rimelig forhold til melkeprisen. (23.07.1940)

Inntil tyske tropper ankom Ålesund, har omtrent 22 båter med godt og vel 300 mennesker reist fra Sunnmøre og over havet i vest. Under ledelse av Harald Torsvik har den første illegale gruppa i byen hjulpet flyktninger og kampklare nordmenn vestover til England. (23.07.1940)