Riksrådsforhandlingene ligger litt brakk for tiden. Særinteressene rundt omkring i landet begynner også å dukke opp igjen, for nå er selve krigshandlingene kommet på avstand. Administrasjonsrådet får mange saker på bordet, og tyskerne presser rådet mer og mer. (29.07.1940)

Det svenske utenriksdepartementet avviser protestene som har kommet fra norsk og britisk side mot den tyske transittfarten gjennom Sverige. De kan ikke se at å tillate transitt gjennom Sverige er skadelig for Norge. De påpeker også at et lands nøytralitetspolitikk må være avhengig av de «möjligheter som stå till buds». (29.07.1940)