Brevet med kongens og regjeringens svar på henstilling om abdikasjon kommer til Oslo. Teksten viser til at et ufullstendig storting har gitt tilslutning til en styreform som kun vil gjøre Norge til «et tysk lyderike». (06.07.1940)