Administrasjonsrådet forbyr flagging, opptog eller demonstrasjoner på kongens fødselsdag 3. august, etter ordre fra tyske myndigheter. (31.07.1940)