Det svenske utenriksdepartementet avviser protestene som har kommet fra norsk og britisk side mot den tyske transittfarten gjennom Sverige. De kan ikke se at å tillate transitt gjennom Sverige er skadelig for Norge. De påpeker også at et lands nøytralitetspolitikk må være avhengig av de “möjligheter som stå till buds”. (29.07.1940)