Det er søndag i Ski. En tyv er freidig nok til å gå inn på kirkegården og bort til sakristidøren midt under gudstjenesten og ganske rolig ta sogneprest Selmers sykkel. Sognepresten har syklet fra Kråkstad for å forrette gudstjenesten i Ski kirke. (28.07.1940)