Nordlandsbanen strekker seg nordover, og Mosjøen stasjon blir høytidelig åpnet av tyskerne etter at jernbanebrua over Namsen er ferdig. Generaloberst Nikolaus von Falkenhorst er tilstede. Nordmennene er ikke begeistret:

(07.07.1940)