Folk i Arbeidstjenesten driver nybrottsarbeid på mange gårder rundt omkring. Fokuset er å få mer dyrket mark, og mange gårdsbruk samarbeider om å for eksempel skaffe seg traktor, drive med hestebytte og gi gjensidige håndsrekninger. (Faksimile: Aftenposten Arkiv)

(30.07.1940)