Det hamstres både klær, tekstiler og sko i flere byer. I Trondheim har dette vært rasjonert allerede siden mai. Det ryktes om rasjonering på landsbasis, men det dementeres. Bransjen ser imidlertid at lagrene av visse varer er svært beskjedne, og produsentene får pålegg om å blande cellull i ull- og bomullsgarn. Cellullen skal importeres fra Tyskland. (26.07.1940)

Jøden Ruth Maier har meldt seg til arbeidstjeneste på gården Nyland ved Lillestrøm. Bondekonens sønn, en lyshåret og kjekk ung mann, lokker henne til arbeid nettopp her. Etter dette har Ruth en pause i dagbokskrivingen sin, frem til januar 1941. (25.07.1940)

Etter befaring mener overingeniøren ved Akershus’ veivesen at veiene i fylket stort sett har tålt krigstrafikken godt. Imidlertid har mange broer fått hard medfart. (25.07.1940)

KURIOSITET: Fridtjof Nansen (til venstre) ledet i 1920-årene hjelpearbeidet i Sovjetunionen, som var rammet av hungersnød. Vidkun Quisling (til høyre) var russisktalende og hjalp ham. Her fra Kaukasus i 1925.

I Stavanger får 15 av byens 30 bakerier en streng advarsel fordi de har bakt undervektig brød. (24.07.1940)

Tyskerne starter arbeidet med å bygge et kystbatteri på Tueneset i Ålesund. (24.07.1940)

Det begynner å ryktes at Quisling skal på banen igjen. Han er fortsatt i Tyskland, men Administrasjonsrådet tror at han er sterkt på tale igjen og at det enten blir ham eller et heltysk styre i Norge. Flere i Quislings krets nevnes som medlemmer i et nytt riksråd. Samtidig presser tyskerne ytterligere på i Administrasjonsrådet for å få ting slik de vil. (23.07.1940)

Landbruket sikres 100 000 tonn norskprodusert cellulose til dyrefôr for å holde husdyrproduksjonen oppe. Prisen settes i rimelig forhold til melkeprisen. (23.07.1940)

Inntil tyske tropper ankom Ålesund, har omtrent 22 båter med godt og vel 300 mennesker reist fra Sunnmøre og over havet i vest. Under ledelse av Harald Torsvik har den første illegale gruppa i byen hjulpet flyktninger og kampklare nordmenn vestover til England. (23.07.1940)

Eduard Dietl (til venstre), sjef for de tyske troppene ved Narvik under felttoget, blir av Hitler tildelt jernkorsets ridderkors med eikeløv og blir forfremmet til general for Wehrmachts bergjegertropper. (19.07.1940)