189 mann og én kvinne fra kampene på Hegra festning har sittet internert på Berkåk siden 9. mai. Nå blir de imidlertid løslatt, etter å ha signert på at de ikke skal slåss mot tyskerne mer. Hitler uttrykker sin beundring over deres mot da de kjempet på Hegra i 25 døgn. Han har personlig utstedt et dekret om frigivelse av alle norske fanger av regulære militære styrker som har deltatt i kamp. De norske soldatenes kampmoral berømmes, og han anfører også at de har hatt omsorg og pleie av sårede tyske soldater under kampene. I Hitlers germanske tankesett ser han opp til den norske soldaten. (05.07.1940)