Linjeskipet Ida Bakke, med Nortraship-direktør Øivind Lorentzen og Ingvald Haugen fra Norsk Sjømannsforbund ombord, ankommer Montreal med deler av gullbeholdningen. Lasten losses under streng bevoktning. MS Bomma, MS Bra-Kar, MS San Andres og MS Norma har også ankommet USA og Canada med sine deler av gullbeholdningen. Gullet lagres i Federal Reserve Bank of New York i New York og i Bank of Canada i Montreal. (02.07.1940)

Hitler er rasende etter at «Mischlinge» (soldater med en ikkearisk forelder eller besteforelder) viser seg offentlig i Wehrmacht-uniform når de er på ferie fra fronten, noen av dem sammen med en jødisk far eller mor. Hitler skriver prompte en ny vernepliktsinstruks som utelukker både halvjøder og menn med jødisk ektefelle. Instruksen omfatter omtrent 25 000 menn som tjener i Wehrmacht. (02.07.1940)