Tirpitz påføres prekære skader, blant annet et hull i baugen, under et angrep fra 28 britiske Lancaster-bombefly. Slagskipet er med dette seilingsudyktig og blir slept baklengs til Håkøya ved Tromsø senere utpå høsten. Det ene bombeflyet når ikke tilbake til basen i Skottland, og det antas at flyet har styrtet i et fjell et eller annet sted i Norge. (15.09.1944)