En foreløpig oversikt fra fylkenes landbrukskontorer viser at potethøsten stort sett er dårlig. Det regnes med en svikt på minst et par hundre tusen tonn sammenliknet med fjoråret. Det blir også svært lite frukt, men bærhøsten har stort sett vært god. (13.09.1944)