Kraftsituasjonen i Sør-Norge foran vinteren ser ikke lys ut. Vannmagasinene har et underskudd som tilsvarer 200 millioner kWh. Selv med rikelig nedbør til høsten, må en regne med restriksjoner på strømforbruket, ifølge NVE. (07.07.1944)