Ved tredje forsøk gjennomfører menn fra Oslogjengen en vellykket sabotasjeaksjon hos forsikringsselskapet Norske Folk A/S i Grensen 17 i Oslo. Birger Rasmussen og Gunnar Sønsteby kryper over taket til nabobygget og kommer ved hjelp av falske nøkler inn i bygningen. De sprenger en alfabetisk kalkulator som brukes til å skrive ut innkallelsene av de tre årsklassene til Arbeidstjenesten. (08.06.1944)