Næringsdepartementet har bestemt at husstander som har minst 250 kvadratmeter jord per husstandsmedlem selv må dyrke sine egne grønnsaker. De får dermed ikke utdelt grønnsakkort for kommende år. (03.04.1944)