Tirpitz, som ligger i Altafjorden, angripes av britiske fly fra hangarskip og gjøres kampudyktig, kort tid etter at skipet er reparert etter forrige angrep med dvergubåter. (03.04.1944)