Osvald-gruppen har på oppdrag for Milorg stjålet 600 kilo tobakk fra Langaards Tobakkfabrikk i Oslo. (01.04.1944)