Linge-mannen Knut Haugland blir oppdaget på loftet i Rikshospitalets Kvinneklinikk av fem Gestapo-menn etter å ha sendt et telegram gjennom Hjemmestyrkenes Sentralledelses radiostasjon. Haugland klarer å lure seg unna gjennom en luftekanal og begir seg ned trappene. Der skyter han to Gestapo-menn og skyter en tredje i kjelleren som han tar seg ut fra. Han kommer seg unna og kontakter senere på dagen Gunnar Sønsteby som to dager senere sykler sammen med Haugland til svenskegrensen. (01.04.1944)