Det går ut en proklamasjon fra Hjemmefrontens Ledelse, som blir lest opp i London-kringkastingen og får regjeringens tilslutning. De oppsummerer sine mål i seks hovedpunkter:

(12.04.1944)