Langs kaiene i Stavanger og Bergen har tyskerne i løpet av vinteren og våren anlagt omfattende tanksperringer – svære betongblokker, i Stavanger populært kalt «Hitler-tenner» – åpenbart til vern mot en ventet alliert invasjon. Også i andre byer er beredskapen skjerpet. (15.04.1944)