MT South America av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Philadelphia til Manchester. Alle om bord blir reddet av det britiske redningsfartøyet Goodwin. (06.04.1944)