Eksilregjeringen i London har innbudt rundt 30 fremtredende personer, deriblant en del stortingsmenn, til en serie av regjeringskonferanser som skal vare i seks dager. Formålet med dette «Lilletinget» er at regjeringen får lagt frem en del saker som enten allerede er avgjort eller som er under arbeid i regjeringen, slik at man kan utveksle meninger om dem. Det skal ikke nødvendigvis treffes beslutninger, og det er anledning til å fremme forslag. Hver sak blir fulgt av en debatt, og avslutningsvis blir det konkludert med at konferansen er vellykket. (31.03.1944)