Norske flygere har i løpet av 1943 skutt ned over 150 fiendtlige fly. Britiske aviser melder at den norske 331-skvadronen ligger på førsteplass blant samtlige allierte jagerflyskvadroner (med unntak av britenes egne skvadroner). 332-skvadronen ligger på tredjeplass. (31.12.1943)

I løpet av året har 9200 nordmenn flyktet til Sverige, mot 7600 i 1942. De største «eksportmånedene» var mars, april og mai, da mange rømte fra arbeidsmobiliseringen, og desember etter studentaksjonen. (31.12.1943)

Av en hemmelig oversikt presentert for de militære tyske sjefer i Norge, går det frem at 4300 personer er arrestert av sikkerhetspolitiet i løpet av 1943. Dette er en svak nedgang i forhold til året før, men det blir påpekt at to større aksjoner er med: Arrestasjonen av 349 «upålitelige» politifolk i august og 1176 studenter og lærere i november. (31.12.1943)