Nordstrands Blad skriver om at det stadig høres grisehyl i bydelen. Villagriser faller for fote i disse dager, når de fleste av dem må bite i gresset for kjøtt- og fleskehungrige eiere som bare for noen dager siden klødde sine kjæledegger koselig bak det ene øret. Trolig er det mer enn 2000 griser som må bøte med livet. (18.12.1943)

Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen kunngjør at det blir innført tvungen strømrasjonering i Østlandsområdet dersom publikum ikke reduserer sitt strømforbruk. (18.12.1943)

En leietaker på Grønland blir sagt opp av gårdeieren fordi han har kaninbur på loftet. Mannen har nektet å flytte, og saken skal avgjøres i byretten. (18.12.1943)