Kronprinsesse Märtha og de tre barna feirer jul i residensen Pook’s Hill utenfor Washington. Her er de avbildet under offisiell julefotografering. (Foto: De kongelige samlinger.) (24.12.1943)

To matroser i den tyske krigsmarinen, Herman Arndt og Bernhard Wissmann, blir drept i Fet i Akershus. Det er uvisst hvem som står bak likvideringene. (24.12.1943)

I sin tale via London radio til det norske folk, retter Kong Haakon blant annet oppmerksomheten mot de oppgaver som venter når Norge blir fritt:

(24.12.1943)

De flere hundre skadelidte etter Filipstad-ulykken i Oslo blir prioritert ved matutdeling. De får også utdelt krisekort. Dessuten gir Trondheim kommune 25 000 kroner til de som ble rammet, og Adresseavisen bidrar med 10 000 kroner. (24.12.1943)