Bombeflyger Gunnar Høverstad fra Asker, som er pilot for RAF, omkommer etter at flyet hans blir truffet av tysk luftvernskyts over Berlin. Høverstad holder flyet i luften til mannskapet på seks kommer seg ut i fallskjerm. Han må selv bøte med livet, da det er for sent å komme seg ut. (Foto: Våre falne) (03.12.1943)

Salget av lomper er unntatt fra rasjoneringsordningen: De kan selges uten klipp av brødmerker. Dermed er de en kjærkommen tilvekst til brødrasjonen. (03.12.1943)

På Tollboden i Oslo ekspederes daglig omkring 200 julepakker fra utlandet. Det er streng kontroll ved utleveringen, siden det har hendt at ikke rette vedkommende har kommet med følgebrev. (03.12.1943)

Medisinerstudent og etterretningsagent for Milorg, Nils Zachariassen (27), blir angitt og, etter forsøk på pågripelse, skutt og drept i Slottsparken. (03.12.1943)