Tyskere gjennomfører en razzia i Drammensveien 117 – en adresse der Milorg har en dekkleilighet. En skuddveksling bryter ut, der Tor Stenersen blir skutt og såret. Han overføres til Aker sykehus sammen med tre sårede tyskere. (11.12.1943)

Ministerpresidenten undertegner en lov som gir Innenriksdepartementet adgang til å pålegge norske leger å utføre tjeneste når legehjelp til bestemte virksomheter er påkrevet. (11.12.1943)