Et tysk jagerfly styrter i sjøen utenfor Sotra under oppdrag med å avskjære allierte fly. Piloten blir reddet ut av personer fra området. (15.12.1943)

Myndighetene ber om at salgsvarer under betegnelsen «utstillingsvarer» ikke holdes tilbake fra salg. Under den nåværende vareknapphet, er det nødvendig at varene i størst mulig utstrekning kommer ut til publikum, blir det presisert. (15.12.1943)

NS-minister i Justisdepartementet, Sverre Riisnæs, er innvilget permisjon av Quisling for å tjenestegjøre ved østfronten i julen og den nærmeste tiden etter årsskiftet. (15.12.1943)