Pilot Harald Jensen, fra Flyvåpnenes flygerkull nr. 2 fra Little Norway i Toronto, skyter ned et tysk Junkers Ju 88 ved Herdla. Fire tyskere omkommer. (10.12.1943)

Mange julebøker kommer i år etter jul, melder avisene. Små opplag på grunn av papirrasjoneringen skaper leveringsproblemer til bokhandlerne. (10.12.1943)

Jens Ropstad kommer sammen med tre andre Kompani Linge-agenter til Norge som leder for Operasjon Sandpiper, som skal finne sted på Sørlandet. De blir droppet i fallskjerm og lander i fjellterrenget ved nordre del av Monsvatn. Ropstad går under dekknavnet John Opsahl. Oppgaven er å etablere kontakt med Milorg i Aust-Agder, drive utdanning av styrkene, samle informasjon, ta imot våpen og utstyr til hjemmefronten, samt sabotere Kjevik flyplass. Ropstad organiserer etter hvert motstandsceller, distribuerer våpen og foretar personlig rekognosering på Kjevik flyplass. (10.12.1943)