Dødstallene stiger mens en influensaepidemi herjer i England. En svensk influensaforsker regner det som sannsynlig med spredning til det europeiske kontinentet, men han avfeier at dette er en ny spanskesyke. (Faksimile: Aftenposten arkiv) (17.12.1943)

Et fly på Stockholmsruten mellom Sverige og London styrter utenfor Skottland. Havariet skyldes nedising. 15 personer omkommer. (17.12.1943)