Åtte nordmenn omkommer når DS Norhauk av Oslo blir minesprengt og synker på reise fra Canada til England med stykkgods. 30 mann blir reddet av fartøyer i nærheten. (21.12.1943)

På grunn av manglende blending til tross for gjentatte opprop, starter politiet i Ålesund med å svartmale vinduene til folk som ikke har blendet skikkelig. Første dagen blir åtte-ti vinduer overmalt. (21.12.1943)