Forfatter, dikter, aktivist og krigskorrespondent Nordahl Grieg (41) mister livet når et bombefly blir skutt ned under et bomberaid mot Berlin. Han har hele tiden hatt et ønske om å betrakte krigshandlingene på nært hold for å formidle dette til nordmenn som er stasjonert i USA, Canada, Island og Jan Mayen. Det britiske flyvåpenet lar han være med på bombetokt, men flyet blir skutt ned og alle åtte om bord omkommer. Omtrent 90 av de rundt 1000 britiske flyene som har satt kursen mot Berlin dette døgnet blir skutt ned. I april og mai 1940 deltok han som vaktmannskap under gulltransporten fra Oslo til Tromsø. I løpet av reisen skrev han blant annet diktene «Kongen» og «17. mai 1940». Han skrev også diktet «Til ungdommen» i 1936. (02.12.1943)

Reichsführer SS, Heinrich Himmler, er opprørt over studentaksjonen og Terbovens fremgangsmåte. Han frykter at aksjonen får følger for planene om å verve 40 000 – 60 000 nye frivillige i Norge. I Joseph Goebbels notater kan man lese at Terboven «igjen har opptrådt som en utpreget bølle». (02.12.1943)

Svensk presse og den svenske regjering fordømmer studentaksjonen i Oslo. Flere svenske aviser skriver at det er en tragedie at svenskene passivt er tilskuere til at norske studenter skal sendes til Tyskland. Den svenske regjeringen protesterer direkte overfor den tyske minister i Stockholm, men protesten tas meget unådig opp av Hitler: Den avvises på det skarpeste. Protestene i Sverige fortsetter imidlertid med lærere og studenter som tar til gatene i fakkeltog. (02.12.1943)

NTB spør minister for næringslivets krigsinnsats, Alf L. Whist, om hvorfor det er så påfallende lange køer ved Vinmonopolets utsalg i Oslo i disse dager. Whist svarer: «Først og fremst skyldes køene frykt for at brennevinskortene kan bli inndratt som følge av de siste sabotasjehandlinger.» Det understrekes at dersom det ikke inntreffer flere sabotasjeepisoder i hovedstaden, vil kortene neppe bli inndratt. (02.12.1943)