Agent og angiver for Gestapo, Elsa Kristoffersen, blir bortført fra sitt hjem i Oslo av personer fra Special Operations Executive (SOE). Hun blir tatt med til Asker der hun blir skutt og drept på Nesøybrua. Dette er første gang SOE-personell, tilknyttet Kompani Linge, deltar i en likvidering i Norge. (08.12.1943)

Forsyningsnemnden og Sunnmøre Meieri setter i gang en forsøksordning i Ålesund med salg av kjøttsuppe fra meieriutsalget. Man regner med at det går med om lag fem tusen liter per uke. Opprinnelig var tanken at hver familie kunne kjøpe inntil to liter, men nå blir det heller innført en ordning med en kvart liter per husstandsmedlem ved hvert kjøp, mot anførsel i melkeboken. Prøvekokingen av kjøttsuppe har vist seg å være svært vellykket. (08.12.1943)

Landbruksminister Fretheim uttaler i et møte at han med temmelig stor sikkerhet kan garantere at ingen vil komme til å fryse i vinter. Dagens vedlagre i Stor-Oslo vil være tilstrekkelig til fyring frem til 1. februar, og store kvanta ligger klare til å bli transportert inn til byen. (08.12.1943)