Den til nå største gruppen med norske fanger, 378 i tallet, ankommer Sachsenhausen to dager etter at 300 fanger er sendt til dødsleiren Maidanek. Nå sitter omtrent 28 000 fanger i Sachsenhausen, men et ukjent antall mennesker som blir sendt direkte til henrettelsesstedet Station Z blir ikke registrert. (12.12.1943)

Edvard Munch fyller 80 år. De nazistiske kulturmyndighetene ønsker at dette skal markeres med en egen utstilling, men Munch nekter å delta. Jubilanten får mange blomster, men vil ikke ta imot noen, og han svarer i et intervju med en avis at han lever helt isolert i sitt hjem på Ekely. (12.12.1943)