Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen kunngjør at det blir innført tvungen strømrasjonering i Østlandsområdet dersom publikum ikke reduserer sitt strømforbruk. (18.12.1943)