Nordstrands Blad skriver om at det stadig høres grisehyl i bydelen. Villagriser faller for fote i disse dager, når de fleste av dem må bite i gresset for kjøtt- og fleskehungrige eiere som bare for noen dager siden klødde sine kjæledegger koselig bak det ene øret. Trolig er det mer enn 2000 griser som må bøte med livet. (18.12.1943)