Linge-karene Torbjørn Hoff (26) fra Elverum, Henning Løkken (27) fra Stor-Elvdal og Jens Christian Beck (23) fra Nittedal blir sluppet ned i fallskjerm over Rørosvidda for å forberede jernbanesabotasje. På grunn av navigeringsfeil slippes de imidlertid over Rambergsjøen som ikke er helt tilfrosset, og alle tre drukner. Samme dag forsvinner også etterretningsagent Lyder Hassel som blir sluppet ned i fallskjerm over Verrafjella. Antakelig drukner også han i et fjellvann. (10.10.1943)