Det varsles om at kriselagrene av poteter i Oslo og Aker utgjør bare omkring 15 prosent av behovet. En ditto svikt i privates og bedrifters lagring, vil innebære at kommunens kriselagre vil bli tømt tidlig på vinteren, advares det. (07.10.1943)