Peder Morset blir stilt for tysk krigsrett og dømt til døden på grunn av illegal virksomhet. Han og sønnene Helge og Oddmund ble i mars jaget opp i Selbu-fjellene av Gestapo. Oddmund ble drept, mens Peder og Helge ble arrestert. Siden har Peder blitt torturert i Gestapo-hovedkvarteret Misjonshotellet i Trondheim. (04.05.1943)