En ny «Utekommando» fra Grini fangeleir sendes til Kongsvinger festning. Her skal 15-20 fanger rullere, til sammen 80-100 fanger gjennom hele krigen. Arbeidsoppgavene er vedhugst, potetskrelling og stell av husdyrene på SS-skolen til Germanske SS Norge. (04.05.1943)