Sverre Ryen fra Gudbrandsdalen skriver dagbok under sitt syvdagers opplæringsopphold i Grefsrudleiren i Holmestrand. Han har meldt seg frivillig til å kjempe på tysk side i Germanske SS Norge. I notatboken skriver han ned det han opplever som soldat.

(04.05.1943)