Fly fra Royal Air Force har sluppet 250 000 flyveblader over Jylland og deler av Fyn i Danmark. Statsminister Johan Nygaardsvold er avsender. Hans hilsen til «Broderfolket» tar utgangspunkt i de to nabolandene som ble okkupert 9. april tre år tidligere. Statsministeren skriver at okkupasjonen den første tiden har artet seg forskjellig, men legger til at «også i Danmark trer etter hvert Tysklands sanne ansikt tydeligere fram». (10.04.1943)