Ettersom det nå er forbudt å produsere og selge fløte og forbudt å bruke melk og fløte til fremstilling av is og iskrem, blir det også nye regler for omsetning av melk fra produsent: Melkeprodusenter skal bare levere melk til meieri, og til forbrukere bare til fastsatt rasjon etter tillatelse fra Forsyningsnemnda. (18.08.1941)