En norsk SS-soldat og frontkjemper vedgår i bladet Hirdmannen at han har skutt en jødisk sivilist i Ukraina på tre meters hold. Han beskriver hendelsen slik: «Foran huset på 3 meters hold blir han skutt. Hodet deler seg og hans råtne hjernemasse velter ut». Frontkjemperen blir etter krigen dømt etter paragraf 86 og landssvikanordningene, for å ha ytt fienden bistand. (16.08.1941)