Jøden Israel Leib Sachnowitz fra Larvik blir arrestert beskyldt for å ha lyttet til «tyskfiendtlige» sendinger på radio. Dette er et brudd på bestemmelsene som kom allerede i mai 1940 om at alle jøder skulle lever inn sine radioapparater. Han blir senere løslatt. (11.08.1941)