Klokken 11 undertegnet oberstløytnant Wachsmuth kapitulasjonsavtale på hotell Dølen på Evje. Avtalen er en personlig triumf for Wachsmuth; en betydelig større norsk avdeling overgir seg uten kamp. Bragden får stor omtale i den tyske propagandaen. (15.04.1940)